Gravitational Force and Orbits


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Gravitational Force and Orbits
Popis Using both the Gravity and Orbits and Gravity Force Lab: Basics, students are guided through the mathematical relationship of the Law of Universal Gravitation. They explore and explain how changes to the mass and distance between the masses affects the magnitude and direction of gravitational force.
Predmet Astronómia, Fyzika, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová gravitational force, orbits, universal gravitation
Simulácia Gravitácia a obežná dráha (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily: základy (HTML5)


Autor(i) Meg Tredinnick
Škola / Organizácia Sacred Heart Academy
Dátum odoslania 17.4.2020
Dátum aktualizácie 17.4.2020