Discovering Beer’s Law by a Simulation-based Laboratory


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Discovering Beer’s Law by a Simulation-based Laboratory
Popis Uses the PhET Beer's Law Simulation to derive Beer's Law. Students are instructed how to use the sim including a link to a video. Students then proceed to investigate pathlength, wavelength, and concentration. Post-lab questions use data collected in the lab to see if students have grasp the concepts in the activity.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Beer's Law, data analysis, linear regression, spectrophotometry
Simulácia Lambertov-Beerov zákon (HTML5)


Autor(i) Scott Sinex
Kontaktný email sinexsa@pgcc.edu
Škola / Organizácia Prince George's Community College
Dátum odoslania 4.4.2020
Dátum aktualizácie 7.4.2020