Introduction to Circuits Remote Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Introduction to Circuits Remote Lab
Popis This lab is designed for remote learning adapted from Argenta Price, Alan Calac Discovering patterns of current and voltage in series and parallel circuits. Learning Goals Explore basic electricity relationships. Explain basic electricity relationships in series and parallel circuits. Use an ammeter and voltmeter to take readings in circuits. Provide reasoning to explain the measurements and relationships in circuits.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová inquiry, parallel, remote, series
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5)


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 2.4.2020
Dátum aktualizácie 6.4.2020