Chemistry - Introduction to Coulomb's Law


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Chemistry - Introduction to Coulomb's Law
Popis An alternative to direct instruction in getting students to understand how sign of charge, magnitude, and distance between particles relates to the amount of electrostatic forces between charged particles.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová AP, AP Chem, Chemistry, Coulomb
Simulácia Coulombov zákon (HTML5)


Autor(i) Jessica Youmans
Škola / Organizácia Sammamish High School
Dátum odoslania 16.9.2019
Dátum aktualizácie 16.9.2019