Introduction to the gas laws


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Introduction to the gas laws
Popis A brief introduction to the gas laws using the Gas Properties HTML5 PhET Simulation. This first 5 activities can generally be completed in one class period, with an additional class period required for the sixth activity. Oriented for high school chemistry at the regular level. Could also be assigned as a homework assignment for an advanced level intro to chemistry class. Original activity Is from Thomas Isaac.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Trvanie 120 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Boyle- Mariotte law, Charles law, Gay-Lussac law
Simulácia Vlastnosti plynu (HTML5)


Autor(i) Roland Van Kerschaver
Škola / Organizácia Royal Atheneum Bruges (Belgium)
Dátum odoslania 23.8.2019
Dátum aktualizácie 10.1.2020