UNIDAD2 S12 L1 Cargas eléctricas


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov UNIDAD2 S12 L1 Cargas eléctricas
Popis El objetivo de esta actividad es que el alumno visualice los efectos de las cargas eléctricas y lo relacione con la Ley de las Cargas simulado mediante un juego de Hockey.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Španielčina (Mexico)
Kľúčové slová LEY DE LAS CARGAS
Simulácia Náboje v elektrickom poli, Elektrický hokej


Autor(i) FRANCISCO CRUZ CANTU
Škola / Organizácia SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Dátum odoslania 23.4.2019
Dátum aktualizácie 13.11.2020