Roll an Atom


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Roll an Atom
Popis Students are asked to roll dice which will dictate what atom they will be creating. They will then create these atoms on phet and draw them on their assignment. Students may also be asked to make 3D models to add to the lesson.
Predmet Chémia
Úroveň K-5, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Atom, Game, Sub Plan
Simulácia Stavba atómu (HTML5)


Autor(i) Hana Buttles
Škola / Organizácia UW Stout
Dátum odoslania 17.1.2019
Dátum aktualizácie 17.1.2019