Series & Parallel Circuits PhET Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Series & Parallel Circuits PhET Lab
Popis This is an introduction to PhET and the properties of series and parallel circuits.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Kirchhoff, current, discovery, parallel, potential, potential difference, series, voltage
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5), Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5)


Autor(i) Michael Aitken
Škola / Organizácia A.N. Myer Secondary School
Dátum odoslania 14.12.2018
Dátum aktualizácie 2.1.2019