Exploring pH of Common Substances


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Exploring pH of Common Substances
Popis An activity designed as an intro to an acids/bases unit with emphasis on exploring what effects the pH of substances, including dilution and volume changes.
Predmet Chémia, Iné
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová acids, bases, dilution, pH, real world connections
Simulácia pH škála: základy (HTML5)


Autor(i) Alexandra Freeman
Škola / Organizácia Lafayette High School
Dátum odoslania 8.5.2018
Dátum aktualizácie 8.5.2018