Sound Wave Introduction


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Sound Wave Introduction
Popis Students will use the simulator to investigate how sound waves changes as the frequency and amplitude of the wave changes. This is an introductory activity before discussing the connections between frequency and pitch and loudness and amplitude.
Predmet Fyzika
Úroveň K-5, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová sound waves frequency amplitude medium
Simulácia Zvukové vlny


Autor(i) Kristi Goodwin
Škola / Organizácia C.W. Davis Middle School
Dátum odoslania 13.3.2017
Dátum aktualizácie 13.3.2017