Student Guide for PhET - States of Matter in html5


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Student Guide for PhET - States of Matter in html5
Popis Using screen shots, I tried to make a guide for the simulation that requires little-to-no added instructions and students will still get the benefits of the simulation that I want them to get.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová bond length, gas, interactive forces, liquid, solid, states of matter
Simulácia Skupenstvo látky (HTML5)


Autor(i) Brian Libby
Škola / Organizácia Ben Davis High School
Dátum odoslania 30.12.2016
Dátum aktualizácie 30.12.2016