Student Guide for PhET - Build an Atom in html5


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Student Guide for PhET - Build an Atom in html5
Popis Using screen shots, I tried to make a guide for the simulation that requires little-to-no added instructions and students will still get the benefits of the simulation that I want them to get.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová atoms, electrons, ions, isotopes, neutrons, protons
Simulácia Stavba atómu (HTML5)


Autor(i) Brian Libby
Kontaktný email brian.libby@wayne.k12.in.us
Škola / Organizácia Ben Davis High School
Dátum odoslania 23.4.2016
Dátum aktualizácie 1.5.2016