pH Scale Guided Inquiry Activity


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov pH Scale Guided Inquiry Activity
Popis This guided inquiry activity leads students through a series of dilutions of battery acid in order to understand the pH scale and how it describes the hydronium concentration of solutions.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová acid, base, guided, inquiry, pH
Simulácia pH škála (HTML5)


Autor(i) Tony Tracy
Škola / Organizácia Ohio University
Dátum odoslania 5.4.2016
Dátum aktualizácie 5.4.2016