Electric Field Hockey Post Activity


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Electric Field Hockey Post Activity
Popis This is a post lab activity which helps students to analyze charges and electric fields. I usually have the students play with the simulation first and then give this activity as a follow up. This leads to some great dialogue.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Charge, Coulombs Law, Electric Fields
Simulácia Elektrický hokej


Autor(i) David Wirth
Kontaktný email dwirth@aguafria.org
Škola / Organizácia Millennium High School
Dátum odoslania 3.2.2016
Dátum aktualizácie 3.2.2016