Electric Field Hockey Post Activity


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Electric Field Hockey Post Activity
Popis This is a post lab activity which helps students to analyze charges and electric fields. I usually have the students play with the simulation first and then give this activity as a follow up. This leads to some great dialogue.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Charge, Coulombs Law, Electric Fields
Simulácia Elektrický hokej


Autor(i) David Wirth
Škola / Organizácia Millennium High School
Dátum odoslania 3.2.2016
Dátum aktualizácie 3.2.2016