Exploring Equivalence with Rational Numbers: Part 2 Extending to Mixed Numbers A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Exploring Equivalence with Rational Numbers: Part 2 Extending to Mixed Numbers
Popis This activity should come after Part 1 or as a lesson for students who are ready to explore improper fractions and mixed numbers. This lesson helps students Identify and generate simple equivalent fractions and explain why the mixed numbers and improper fractions are equivalent. Students will use different models and representations to compare fractional parts. They will use ideas of fraction equivalence and ordering to 1) Explain equivalence of improper fractions and mixed numbers using drawings and models, 2) Recognize and generate equivalent improper fractions and mixed numbers.
Predmet Matematika
Úroveň K-5, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová equivalence, fraction, improper, matcher, rational
Simulácia Porovnanie zlomkov (HTML5), Zlomky - hra


Autor(i) Michael Matassa
Škola / Organizácia Manhattan Middle School
Dátum odoslania 25.9.2015
Dátum aktualizácie 25.9.2015