Gas Properties Modular Homework Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Gas Properties Modular Homework Activity
Popis This activity has 5 modules: - Explore the Simulation - Kinetic Energy and Speed - Kinetic Molecular Theory of Gases - Relationships between Gas Variables - Pressure and Mixtures of Gases After exploring the simulation, students can do the other modules in any order.
Predmet Chémia
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová gas properties, gases, kinetic molecular theory, pressure
Simulácia Vlastnosti plynu (HTML5), Vlastnosti plynu


Autor(i) Julia Chamberlain, Ingrid Ulbrich
Škola / Organizácia PhET and University of Colorado Boulder
Dátum odoslania 6.5.2013
Dátum aktualizácie 13.8.2019