Finding the speed of a wave on a string


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Finding the speed of a wave on a string
Popis
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová frequency, period, wave speed, wavelength
Simulácia Vlnenie v rade bodov


Autor(i) J. Howard
Škola / Organizácia SFHS
Dátum odoslania 15.2.2012
Dátum aktualizácie 15.2.2012