Electrical Potentials Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Electrical Potentials Lab
Popis Inquiry/Application lab exploring electrical potentials, equipotential surfaces and their relationship to electric fields.
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Electrical Potentials, Electrical Fields, Voltage
Simulácia Elektrické pole nábojov


Autor(i) Kevin Sandusky
Škola / Organizácia Bluffton High School
Dátum odoslania 1.9.2011
Dátum aktualizácie 1.9.2011