Acid-Base Discovery (ICP/Physical Science Level)


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Acid-Base Discovery (ICP/Physical Science Level)
Popis This lesson was developed as a change-up to the normal grind of the classroom. It was followed up with a "what did we learn?" session. Also worth noting is that it requires a working titration set and a great deal of focus on your students' part.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová acid, base, equilibrium, pH
Simulácia Kyslé a zásadité roztoky, pH škála


Autor(i) S. Mitchell
Kontaktný email sgmitche@purdue.edu
Škola / Organizácia Purdue University
Dátum odoslania 19.11.2010
Dátum aktualizácie 19.11.2010