States of Matter Simulation Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov States of Matter Simulation Lab
Popis This is a lab guiding students through the states of matter investigation. I am using it with sixth graders and will report on how it goes. :) I owe some ideas about predictions to one of the other middle school level labs available here.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová middle school, states of matter
Simulácia Skupenstvo látky


Autor(i) Kelly Vaughan
Škola / Organizácia Brooklyn Prospect Charter School
Dátum odoslania 28.12.2009
Dátum aktualizácie 28.12.2009