Vector Activity


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Vector Activity
Popis This is an activity I wrote for the Vector Addition sim. It was used by my regular physics classes. The students had to figure out what vectors to depict in the sim and find sums and angles. This lab did not deal with the x- and y-components of vectors, as we had yet to cover those. I used this lab on the same day I introduced adding vectors graphically.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Vectors
Simulácia Skladanie vektorov


Autor(i) Amy Jordan
Škola / Organizácia Evergreen High School
Dátum odoslania 20.10.2005
Dátum aktualizácie 2.9.2015