projectile motion


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł projectile motion
Opis this project is a lab report that discusses about projectile motion and it shows the time of flight of a horizontal projectile and it is independent of its initial speed and it verifies the concept that the horizontal component of the velocity (vx) of the projectile is constant during its motion
Przedmiot Fizyka
Poziom Licencjat – wprowadzenie
Rodzaj Laboratorium
Czas trwania 60 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe distance, horizontal motion, time, velocity
Symulacja(e) Rzuty (HTML5)


Autorzy yousef faisal
Szkoła / Organizacja university of sharjah
Data przesłania 20-10-04
Data zaktualizowana 20-10-04