projectile motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel projectile motion
Beskrivelse this project is a lab report that discusses about projectile motion and it shows the time of flight of a horizontal projectile and it is independent of its initial speed and it verifies the concept that the horizontal component of the velocity (vx) of the projectile is constant during its motion
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord distance, horizontal motion, time, velocity
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere yousef faisal
Skole / Organisasjon university of sharjah
Lastet opp 04.10.20
Oppdatert 04.10.20