Energy Skate Park Basics Lesson Złota gwiazdka oznacza wysokiej jakości działania oparte na dociekaniach, które są zgodne z wytycznymi projektowymi PhET.


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Energy Skate Park Basics Lesson
Opis Lesson Objectives: 1. Students will be able to examine how an object’s potential and kinetic energy change as it moves and how an object’s total energy remains constant. 2. Students will be able to determine the variables that affect an object’s potential and kinetic energy. 3. Students will be able to Propose modifications to the Energy Skate Park Basics PhET simulation. Standards: TEKS Science: 6.2C-D, 6.8A-B; CCRS Science Standards: VIII-D1, VIII-D2 **Note:** The scripted version includes additional teacher resources, such as, background content, common misconceptions and a vocabulary list. It also has all worksheets as editable content.
Przedmiot Fizyka
Poziom Gimnazjum
Rodzaj Laboratorium
Czas trwania 60 minut
Zawiera odpowiedzi Tak
Język angielski
Słowa kluczowe kinetic energy, position, potential energy, velocity
Symulacja(e) Energia w skateparku: podstawy (HTML5), Energia w Skate Parku: wstęp


Autorzy UTeach Middle School PhET Team
Szkoła / Organizacja UTeach UT-Austin
Data przesłania 12-06-04
Data zaktualizowana 15-05-26