Projectile Motion: The Basic Flight Path


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Projectile Motion: The Basic Flight Path
Opis This activity is designed as a team activity and the instructions ask for both individual and group answers to questions The students will draw basic flight path of a projectile, altering that flight path as initial velocity and angle of launch are changed, The students will list and describe what the variables are in the flight path of projectile motion, including; Range (horizontal distance moved) Time (time the projectile is in the air) Initial velocity of the projectile Angle (the angle of launch of the projectile)
Przedmiot Fizyka
Poziom Liceum
Rodzaj Laboratorium
Czas trwania 60 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe Heat, Stat Mech, Thermo
Symulacja(e) Rzuty


Autorzy Steve Reeves
Szkoła / Organizacja Standley Lake High School
Data przesłania 05-08-04
Data zaktualizowana 07-09-18