Projectile of motion - time of flight (horizontal projectile)


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile of motion - time of flight (horizontal projectile)
Omtale In this worksheet, we discuss the time of flight of the projectile motion. With this worksheet we will understand that the time of the flight only depends on the vertical distance projectile falls, and it's independent of it's initial velocity.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord horizontal, motion, projectile, time, velocity
Simuleringar Projectile Motion (HTML5)


Forfattarar Mohamed Ahmed Mohamed Ismail
Skule / Organisasjon university of sharjah
Lasta opp 04.10.20
Oppdatert 04.10.20