Simple WS with Energy Forms & Changes pHet


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Simple WS with Energy Forms & Changes pHet
Omtale Basic worksheet to guide students through the Energy forms pHet and some of the transfers that occur. Students can use this with very little teacher intervention. It was designed for a distance learning scenario.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord energy, transfers
Simuleringar Energiformer og overgangar (HTML5), Energiformer og overgangar


Forfattarar Casie Bullock
Skule / Organisasjon Colegio Nueva Granada
Lasta opp 25.03.20
Oppdatert 25.03.20