Densità


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Densità
Omtale It is a version 2 of the activity proposed earlier and a file with answers.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Ja
Språk Italian
Nøkkelord densità, galleggiamento, massa, volume
Simuleringar Density


Forfattarar Natasha S
Skule / Organisasjon Technical School
Lasta opp 24.11.17
Oppdatert 24.11.17