Vector Tug-of-War


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Vector Tug-of-War
Omtale Students use vector addition to compete against each other to see who gets closest to their goal!
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Competitive, Magnitude Calculation, Vector Addition
Simuleringar Addisjon av vektorar


Forfattarar Patrick Foley
E-post for kontakt patrick.foley@lrsd.org
Skule / Organisasjon Little Rock Central High School
Lasta opp 22.08.17
Oppdatert 22.08.17