Solenoids


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Solenoids
Omtale This activity allows students to explore the function and properties of solenoids through a directed process and requires them to conclude upon their findings.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord solenoids; coils; loops; electromagnetism; electricity;
Simuleringar Magnets and Electromagnets


Forfattarar Simon Lees
E-post for kontakt slees@sthildas.qld.edu.au
Skule / Organisasjon St Hildas
Lasta opp 24.04.17
Oppdatert 24.04.17