Molecule Shapes BASICS


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Molecule Shapes BASICS
Omtale An activity in which students learn just five simple molecule shapes: linear, trigonal planar, tetrahedral, pyamidal, and bent. http://kaffee.50webs.com/Science/activities/Chem/Activity.PhET.Molecule.Shapes.Basics.Inquiry.htm
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord 3-D, VSEPR, bent, lewis, linear, molecule, planar, pyramidal, shape, tetrahedral, trigonal
Simuleringar Molekylformer (HTML5), Molecule Shapes


Forfattarar Aaron Keller
Skule / Organisasjon Scarborough High School
Lasta opp 11.01.16
Oppdatert 11.01.16