Energy Skate Park


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab, Omgrepsspørsmål
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Galileo, Kinetic Energy, Potential Energy
Simuleringar Energy Skate Park


Forfattarar Adam Wolfe
Skule / Organisasjon TGHS
Lasta opp 05.03.15
Oppdatert 05.03.15