Mass Spring Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Mass Spring Activity
Omtale Students use static situations and Hooke's Law to determine spring constants, unknown masses and unknown gravitational field strength.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Hooke's Law
Simuleringar Lodd og fjører


Forfattarar Dan Burns
Skule / Organisasjon Los Gatos High School
Lasta opp 29.07.14
Oppdatert 29.07.14