Exploring Converging Lenses A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Converging Lenses
Omtale In this lab, students investigate the properties of converging lenses. They verify the lens equation through a student created investigation.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord converging lenses, lens equation
Simuleringar Geometric Optics (HTML5), Geometric Optics


Forfattarar Elyse Zimmer
E-post for kontakt elyse.zimmer@gmail.com
Skule / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lasta opp 21.07.14
Oppdatert 06.04.22