States of Matter


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter
Omtale In this activity you will investigate the states of matter and the changes that occur to particles. In order to change states of matter you will heat and cool particles.
Emne Fysikk
Nivå Barneskule
Type Lab, Omgrepsspørsmål
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord physical science, states of matter
Simuleringar States of Matter: Basics


Forfattarar Joyce Kechner
Skule / Organisasjon CUNY Hunter
Lasta opp 11.03.14
Oppdatert 11.03.14