Momentum and Center of Mass


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Momentum and Center of Mass
Omtale The PheT simulation part is the second half of this activity.
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Elastic, Inelastic, Kinetic Energy, Momentum, Perfectly Inelastic, center of mass
Simuleringar Collision Lab


Forfattarar Sarah Stanhope
Skule / Organisasjon Easley High School
Lasta opp 27.01.11
Oppdatert 27.01.11