The Photoelectric Effect and Work Functions


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel The Photoelectric Effect and Work Functions
Omtale
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord quantum, work function
Simuleringar Photoelectric Effect


Forfattarar Robert Pirrie
Skule / Organisasjon E. O. Smith High School
Lasta opp 14.01.10
Oppdatert 14.01.10