Moving Man, elementary A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Moving Man, elementary
Omtale Students will be able to describe movement by looking at a motion graph.
Emne Fysikk
Nivå Barneskule, Ungdomsskule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord Motion, graphing
Simuleringar The Moving Man


Forfattarar Sarah Borenstein
Skule / Organisasjon Campus Middle School
Lasta opp 16.07.08
Oppdatert 23.07.08