Exploring Gravitation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Gravitation
Omtale Students explore the effects of the force of gravitational attraction on the bodies in a simple solar system. This is a qualitative introduction to Newton's Law of Universal Gravitation and Kepler's Laws of Planetary Orbits.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Other Physics
Simuleringar My Solar System


Forfattarar David Simmons
Skule / Organisasjon St. John s Jesuit HS
Lasta opp 12.02.07
Oppdatert 18.09.07