hrvatski (Kroatisch)

Oplossingen van zuren en basen (HTML5) HTML Kiselo-lužnate otopine (HTML5) Download Run now
Alfaverval Java Alfa raspad Download Run now
Rekenen Flash Aritmetika Download Run now
Interacties tussen atomen (HTML5) HTML Interakcije između atoma (HTML5) Download Run now
Atomaire interacties Java Međudjelovanje atoma Download Run now
Balanceren (HTML5) HTML Ravnoteža poluge (HTML5) Download Run now
Reactievergelijkingen doen kloppen (HTML5) HTML Izjednačavanje kemijskih jednadžbi (HTML5) Download Run now
Ballonnen en statische elektriciteit Java Statički elektricitet Download Run now
Ballonnen en opwaartse kracht Java Plinski Zakoni Download Run now
Ballonnen en statische elektriciteit (HTML5) HTML Baloni i statički elektricitet (HTML5) Download Run now
Bandstructuur Java Struktura Vrpci Download Run now
Schakelling met batterij en weerstand Java Jednostavni strujni krug Download Run now
Spanning batterij Java Napon (elektromotorna sila) baterije Download Run now
Lichtbreking (HTML5) HTML Lom svjetlosti (HTML5) Download Run now
Betaverval Java Beta Decay Download Run now
zwarte straler Flash Zračenje crnog tijela Download Run now
Quantum bindingstoestanden Java Vezana stanja (kvantnomehanički koncept) Download Run now
Maak een breuk (HTML5) HTML Napravi razlomak (HTML5) Download Run now
Bouw een breuk Java Složi razlomak Download Run now
Bouw een molecuul Java sastavi molekulu Download Run now
Bouw een atoom (HTML5) HTML Napravi atom (HTML5) Download Run now
Bouw een atoom Java Napravi atom Download Run now
Drijven Flash density-and-buoyancy Download Run now
Condensator Lab Java Kondenzatori Download Run now
charges-and-fields Flash Naboj i Električno polje Download Run now
Het maken van schakelingen (Gelijk~ en wisselspanning) Java Dizajniranje srujnih krugova Download Run now
Het maken van schakelingen (Gelijk- en wisselspanning) Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Circuit constructie kit: gelijkstroom (HTML5) HTML Dizajniranje strujnih krugova (HTML5) Download Run now
Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning) Java Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) Download Run now
Circuit constructie kit: gelijkstroom - Virtueel lab (HTML5) HTML Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij (HTML5) Download Run now
Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning) Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Kleuren zien (HTML5) HTML Kako vidimo boje? (HTML5) Download Run now
KLEUR Java Kako vidimo boje? Download Run now
Geleidingsvermogen Java Vodljivost Download Run now
Covalente bindingen (dubbele potentiaalputten) Java Dvostuka jama i kovalentna veza Download Run now
Functie van een grafiek bepalen Flash Prilagodba podataka polinomom Download Run now
Davisson-Germer: diffractie van elektronen Java Eksperiment Davissona i Germera Download Run now
Dichtheid Flash Gustoća Download Run now
Neonverlichting en andere ontladingslampen Java Neonsak svjetiljka & druge izbojne lampe Download Run now
Elveld Java Električno polje naboja Download Run now
Elektrischveldhockey Java Električni hokej! Naboj umjesto paka! Download Run now
Soorten en veranderingen van energie (HTML5) HTML Oblici energije i energetske promjene (HTML5) Download Run now
Soorten en veranderingen van energie Java Oblici energije i energetske promjene Download Run now
EnergieSkatepark Java Zakon sačuvanja energije Download Run now
Energie in het schaatspark: eenvoudig (HTML5) HTML Energija u skejt parku: osnove (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Grafieken van vergelijkingen tekenen Flash Kvadratna jednadžba Download Run now
Schatting Flash Procjena Download Run now
Uitdrukkingen omwisselen (HTML5) HTML Algebarski izrazi (HTML5) Download Run now
Faraday's Elektromagnetisch Lab Java Faradayeva elektromagnetska indukcija Download Run now
De wet van Faraday (HTML5) HTML Faradayev zakon (HTML5) Download Run now
faradays-law Flash Faradayev zakon indukcije Download Run now
Krachten langs een lijn Java Koncept sile Download Run now
Forces and Motion Java Forces and Motion Download Run now
Kracht en beweging: eenvoudig (HTML5) HTML Sile i kretanje: Osnove (HTML5) Download Run now
Boventonen Java Kompozicija valova (Fourierova sinteza) Download Run now
Kies je breuk (HTML5) HTML Pridruži razlomke (HTML5) Download Run now
Breuken paren Java Sparivanje razlomaka Download Run now
Breuken: gelijkheid (HTML5) HTML Razlomci: jednakosti (HTML5) Download Run now
Breuken: inleiding (HTML5) HTML Razlomci: Uvod (HTML5) Download Run now
Inleiding breuken Java Uvod u razlomke Download Run now
Breuken: gemengde getallen (HTML5) HTML Razlomci: Mješoviti brojevi (HTML5) Download Run now
Wrijving (HTML5) HTML Trenje (HTML5) Download Run now
Wrijving Flash Trenje Download Run now
Functie Bouwer (HTML5) HTML Graditelj funkcija (HTML5) Download Run now
Eigenschappen van gassen Java Svojstva Plinova Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
geometric-optics Flash Optička Klupa Download Run now
Gletsjers Java Ledanjaci Download Run now
Grafieken tekenen Java Crtanje pravaca Download Run now
Gravitatie en banen (HTML5) HTML Gravitacija i orbita (HTML5) Download Run now
Zwaartekracht en Banen Java Gravitacija i Orbite Download Run now
Het broeikaseffect Java Učinak staklenika Download Run now
Wet van Hooke (HTML5) HTML Hookov zakon (HTML5) Download Run now
Modellen van een waterstofatoom Java Model Atoma Vodika Download Run now
Isotopen en atoommassa (HTML5) HTML Izotopi i atomska masa (HTML5) Download Run now
isotopen en atoommassa Java Izotopi i Atomska Masa Download Run now
John Tra(voltage) (HTML5) HTML Johntra Volta (HTML5) Download Run now
Lasers Java Laseri Download Run now
Maanlander Flash Mjesečeva sonda Download Run now
Magnet and Compass Java Magnet i Kompas Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Magneti i Elektromagneti Download Run now
Massa’s en veren (HTML5) HTML Mase i opruge (HTML5) Download Run now
Massa’s en veren: eenvoudig (HTML5) HTML Mase i opruge: Osnovno (HTML5) Download Run now
mass-spring-lab Flash mass-spring-lab Download Run now
Doolhofspel Java Zanimacje s brzinom i akceleracijom Download Run now
Magnetrons Java Mikrovalovi Download Run now
Moleculaire motors Java Djelovanje enzima Download Run now
Moleculen en licht (HTML5) HTML Molecules and Light (HTML5) Download Run now
Beweging in een vlak Java Odnos brzine i akceleracije Download Run now
Het bewegende mannetje Java Gibanje Download Run now
Vereenvoudigd MRI Java Shema MRI Download Run now
my-solar-system Flash Solarni sustavi Download Run now
Kernsplitsing Java Nuklearna fisija Download Run now
Wet van Ohm (HTML5) HTML Ohmov Zakon (HTML5) Download Run now
ohms-law Flash Ohmov Zakon Download Run now
Optisch manipuleren van lichtpulsen Java Kvantna optika Download Run now
Optisch pincet Java Optička pinceta i primjene Download Run now
Slinger lab (HTML5) HTML Matematičko njihalo (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash pendulum-lab Download Run now
Fotoelektrisch effect Java Fotoelektrični efekt Download Run now
pH schaal (HTML5) HTML pH skala (HTML5) Download Run now
pH-schaal Java pH Download Run now
Knikkerspel en waarschijnlijkheidsverdeling Flash Pascalov trokut Download Run now
Projectielbeweging (HTML5) HTML Gibanje projektila (HTML5) Download Run now
Projectielbeweging Flash Gibanje projektila Download Run now
Spelen met verhoudingen (HTML5) HTML Igralište proporcija (HTML5) Download Run now
Kwantumtunnelling en Golfdeeltjes Java Kvantno tuneliranje i valni paketi Download Run now
Kwantum golfinterferentie Java Kvantna interferencija valova Download Run now
Radioactief bepalen van de ouderdom Java Radioactive Dating Game Download Run now
Radiogolven Java Radio Valovi Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
Reacties en reactiesnelheid Java Brzina reakcija Download Run now
Weerstand van een draad (HTML5) HTML Električna otpornost vodiča (HTML5) Download Run now
resistance-in-a-wire Flash Otpor vodiča Download Run now
Omkeerbare reacties Java Reverzibilan proces Download Run now
Lieveheersbeestje-draaien Java Luna park za bube i žohare Download Run now
Rutherfordverstrooiing (HTML5) HTML Rutherfordovo raspršenje (HTML5) Download Run now
Rutherford verstrooiing Java Rutherfordovo raspršenje Download Run now
Halfgeleiders Java Poluvodiči Download Run now
Stroomkirng Java Struja i signal Download Run now
Zouten en Oplosbaarheid Java Soli i njihova topljivost Download Run now
Geluidsgolven Java Zvuk Download Run now
Aggregatietoestanden (HTML5) HTML Agregatna stanja (HTML5) Download Run now
De fasen van een stof Java Agragatna stanja tvari Download Run now
Aggregatietoestanden: eenvoudig (HTML5) HTML Agregatna stanja:osnove (HTML5) Download Run now
De fasen van een stof: grondbeginselen Java Stanje materije: osnovno Download Run now
stern-gerlach Flash Stern-Gerlachov eksperiment Download Run now
DNA strekken Java Ispravljanje DNA Download Run now
Suiker- en zoutoplossingen Java Otopine šećera i soli Download Run now
Krachten op een helling Java Tijelo na kosini Download Run now
Koppel Java Moment sile Download Run now
Travolta - statische elektriciteit Java Johntra Volta Download Run now
Prijs per stuk (HTML5) HTML Jedinične cijene (HTML5) Download Run now
Optellen van Vectoren Flash Zbrajanje vektora Download Run now
Golven: interferentie Java Interferencija valova Download Run now
Golf op een koord (HTML5) HTML Valovi na užetu (HTML5) Download Run now
Golf op een koord Flash Valovi na žici Download Run now

Nog niet in Kroatisch vertaalde simulaties

De Java en Flash simulaties kunnen worden vertaald met de PhET vertaalhulp.
De HTLM5 simulaties worden met de browser vertaald.