hrvatski (Hrvatski)

KISELO-BAZNI RASTVORI (HTML5) HTML Kiselo-lužnate otopine (HTML5) Download Run now
ALFA-RASPAD Java Alfa raspad Download Run now
ARITMETIKA Flash Aritmetika Download Run now
Interakcije atoma (HTML5) HTML Interakcije između atoma (HTML5) Download Run now
Međuatomska djelovanja Java Međudjelovanje atoma Download Run now
Ravnoteža (HTML5) HTML Ravnoteža poluge (HTML5) Download Run now
IZJEDNAČAVANJE HEMIJSKIH JEDNAČINA (HTML5) HTML Izjednačavanje kemijskih jednadžbi (HTML5) Download Run now
Baloni i statički elektricitet Java Statički elektricitet Download Run now
GASNI ZAKONI Java Plinski Zakoni Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML Baloni i statički elektricitet (HTML5) Download Run now
ENERGETSKI NIVOI Java Struktura Vrpci Download Run now
Prosto strujno kolo (bаterijа - otpornik) Java Jednostavni strujni krug Download Run now
Napon baterije Java Napon (elektromotorna sila) baterije Download Run now
Prelamanje svjetlosti (HTML5) HTML Lom svjetlosti (HTML5) Download Run now
BETA-RASPAD Java Beta Decay Download Run now
ZRAČENJE CRNOG TIJELA Flash Zračenje crnog tijela Download Run now
VEZANA STANJA (kvantnomehanički pristup) Java Vezana stanja (kvantnomehanički koncept) Download Run now
Napravi razlomak (HTML5) HTML Napravi razlomak (HTML5) Download Run now
Napravi razlomak Java Složi razlomak Download Run now
Napravi molekulu Java sastavi molekulu Download Run now
Izgradi atom (HTML5) HTML Napravi atom (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java Napravi atom Download Run now
Potisak Flash density-and-buoyancy Download Run now
KONDENZATOR Java Kondenzatori Download Run now
ELEKTRIČNA POLJA TAČKASTIH NAELEKTRISANJA Flash Naboj i Električno polje Download Run now
Komplet zа električnu struju (AC+DC) Java Dizajniranje srujnih krugova Download Run now
Komplet zа električnu struju (AC+DC), Virtual Lab Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC) (HTML5) HTML Dizajniranje strujnih krugova (HTML5) Download Run now
Komplet zа jednosmjernu struju Java Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) Download Run now
Komplet za jednosmjernu struju (DC) - Virtuelna laboratorija (HTML5) HTML Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij (HTML5) Download Run now
Komplet zа jednosmjernu struju (DC Only), Virtual Lab Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Kako vidimo boje (HTML5) HTML Kako vidimo boje? (HTML5) Download Run now
KAKO VIDIMO BOJE Java Kako vidimo boje? Download Run now
Provodljivost Java Vodljivost Download Run now
DVOSTRUKA JAMA I KOVALENTNA VEZA Java Dvostuka jama i kovalentna veza Download Run now
Interpolаcijа podаtаkа polinomom (krivom) Flash Prilagodba podataka polinomom Download Run now
DEJVISON-DŽERMEROV EKSPERIMENT Davisson-Germer Experiment Java Eksperiment Davissona i Germera Download Run now
Gustina Flash Gustoća Download Run now
NEONSKA SVJETLA & DRUGE LAMPE SA PRAŽNJENJEM U GASU Java Neonsak svjetiljka & druge izbojne lampe Download Run now
Električno polje Java Električno polje naboja Download Run now
Električni hokej je bolji od električne stolice! Java Električni hokej! Naboj umjesto paka! Download Run now
ENERGIJA, VRSTE I PROMJENE (HTML5) HTML Oblici energije i energetske promjene (HTML5) Download Run now
ENERGIJA, VRSTE I PROMJENE Java Oblici energije i energetske promjene Download Run now
Energija u skejt-parku Java Zakon sačuvanja energije Download Run now
Energija u skejt-parku: Osnovna verzija (HTML5) HTML Energija u skejt parku: osnove (HTML5) Download Run now
Energija u skejt-parku: Osnovna verzija Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Grafik kvadratne funkcije Flash Kvadratna jednadžba Download Run now
Poređenje i procjena Flash Procjena Download Run now
Novčići (Algebarski izrazi) (HTML5) HTML Algebarski izrazi (HTML5) Download Run now
Fаrаdejevа elektromаgnetnа lаborаtorijа Java Faradayeva elektromagnetska indukcija Download Run now
Faradejev zakon (HTML5) HTML Faradayev zakon (HTML5) Download Run now
Fаrаdejev zаkon elektromаgnetne indukcije Flash Faradayev zakon indukcije Download Run now
SILA 1-D. II Njutnov zakon Java Koncept sile Download Run now
SILE I KRETANJE Java Forces and Motion Download Run now
Sile i kretanje - Osnove (HTML5) HTML Sile i kretanje: Osnove (HTML5) Download Run now
FURIJE-OVA SINTEZA - PRAVLJENJE TALASA Java Kompozicija valova (Fourierova sinteza) Download Run now
Razlomci (HTML5) HTML Pridruži razlomke (HTML5) Download Run now
Sparivanje razlomaka Java Sparivanje razlomaka Download Run now
Razlomci: Jednakosti (HTML5) HTML Razlomci: jednakosti (HTML5) Download Run now
Razlomci: Uvod (HTML5) HTML Razlomci: Uvod (HTML5) Download Run now
Razlomci - Uvod Java Uvod u razlomke Download Run now
Razlomci: Mješoviti brojevi (HTML5) HTML Razlomci: Mješoviti brojevi (HTML5) Download Run now
Trenje (HTML5) HTML Trenje (HTML5) Download Run now
Trenje (koncept) Flash Trenje Download Run now
Graditelj funkcija (HTML5) HTML Graditelj funkcija (HTML5) Download Run now
OSOBINE IDEALNOG GASA Java Svojstva Plinova Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
Geometrijska optika Flash Optička Klupa Download Run now
GLEČERI Java Ledanjaci Download Run now
Crtanje pravih Java Crtanje pravaca Download Run now
Gravitacija i orbite (HTML5) HTML Gravitacija i orbita (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbite Java Gravitacija i Orbite Download Run now
EFEKAT STAKLENE BAŠTE Java Učinak staklenika Download Run now
Hukov zakon (HTML5) HTML Hookov zakon (HTML5) Download Run now
MODELI ATOMA VODONIKA Java Model Atoma Vodika Download Run now
Izotopi i atomska masa (HTML5) HTML Izotopi i atomska masa (HTML5) Download Run now
IZOTOPI I ATOMSKE MASE Java Izotopi i Atomska Masa Download Run now
Džontra, dakle, Volta (HTML5) HTML Johntra Volta (HTML5) Download Run now
LASERI Java Laseri Download Run now
MJESEČEV MODUL Flash Mjesečeva sonda Download Run now
Magnet i kompas Java Magnet i Kompas Download Run now
Magneti i elektromagneti Java Magneti i Elektromagneti Download Run now
Mase i opruge (HTML5) HTML Mase i opruge (HTML5) Download Run now
Mase i opruge: Osnove (HTML5) HTML Mase i opruge: Osnovno (HTML5) Download Run now
OPRUGE & TEGOVI Flash mass-spring-lab Download Run now
Lavirint (brzina - ubrzanje) Java Zanimacje s brzinom i akceleracijom Download Run now
MIKROTALASI Java Mikrovalovi Download Run now
MOLEKULARNI MOTORI (ENZIMI) Java Djelovanje enzima Download Run now
Molekule i svjetlost (HTML5) HTML Molecules and Light (HTML5) Download Run now
Kretanje u 2-D Java Odnos brzine i akceleracije Download Run now
Šetаč (promjenljivo prаvolinijsko kretаnje) Java Gibanje Download Run now
MRI-NAJJEDNOSTAVNIJE Java Shema MRI Download Run now
Moj Solarni sistem Flash Solarni sustavi Download Run now
Nuklearni raspad Java Nuklearna fisija Download Run now
Omov zakon (HTML5) HTML Ohmov Zakon (HTML5) Download Run now
Omov zakon Flash Ohmov Zakon Download Run now
KVANTNA OPTIKA Java Kvantna optika Download Run now
OPTIČKE PINCETE I APLIKACIJE Java Optička pinceta i primjene Download Run now
Matematičko klatno (HTML5) HTML Matematičko njihalo (HTML5) Download Run now
Klatno Flash pendulum-lab Download Run now
FOTOELEKTRIČNI EFEKAT Java Fotoelektrični efekt Download Run now
pH skala (HTML5) HTML pH skala (HTML5) Download Run now
pH SKALA Java pH Download Run now
RASPODJELA VJEROVATNOĆE Flash Pascalov trokut Download Run now
Kretanje projektila (HTML5) HTML Gibanje projektila (HTML5) Download Run now
Kretаnje projektilа Flash Gibanje projektila Download Run now
Igralište proporcije (HTML5) HTML Igralište proporcija (HTML5) Download Run now
KVANTNI TUNEL EFEKAT I TALASNI PAKET Java Kvantno tuneliranje i valni paketi Download Run now
KVANTNO-TALASNA INTERFERENCIJA Java Kvantna interferencija valova Download Run now
DATIRANJE POMOĆU RADIOAKTIVNOSTI - IGRA Java Radioactive Dating Game Download Run now
RADIO TALASI & ELEKTROMAGNETNA POLJA Java Radio Valovi Download Run now
STRMA RAVAN: SILE I KRETANJE Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
HEMIJSKE REAKCIJE I PROMJENE Java Brzina reakcija Download Run now
Otpornost žice (HTML5) HTML Električna otpornost vodiča (HTML5) Download Run now
Omov zakon Flash Otpor vodiča Download Run now
POVRATNI (REVERZIBILNI) PROCESI Java Reverzibilan proces Download Run now
BUBAMARA NA RINGIŠPILU Java Luna park za bube i žohare Download Run now
Rаderfordovo (Rutherford) rаsijanje (HTML5) HTML Rutherfordovo raspršenje (HTML5) Download Run now
Rаderfordovo (Rutherford) rаsijanje Java Rutherfordovo raspršenje Download Run now
POLUPROVODNICI Java Poluvodiči Download Run now
Signal i provodnik Java Struja i signal Download Run now
SOLI & OTAPANJE Java Soli i njihova topljivost Download Run now
ZVUČNI TALASI Java Zvuk Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML Agregatna stanja (HTML5) Download Run now
Agregatna stanja Java Agragatna stanja tvari Download Run now
Agregatna stanja: osnovni nivo (HTML5) HTML Agregatna stanja:osnove (HTML5) Download Run now
Agregatna stanja: osnovni nivo Java Stanje materije: osnovno Download Run now
ŠTERN-GERLAHOV EKSPERIMENT Flash Stern-Gerlachov eksperiment Download Run now
ISTEZANJE DNA Java Ispravljanje DNA Download Run now
Rastvori šećera i soli Java Otopine šećera i soli Download Run now
Tijelo na strmoj ravni Java Tijelo na kosini Download Run now
MOMENT SILE Java Moment sile Download Run now
DŽONTRA, ZNAČI, VOLTA Java Johntra Volta Download Run now
Pijaca, šoping i trke (HTML5) HTML Jedinične cijene (HTML5) Download Run now
Sabiranje vektora Flash Zbrajanje vektora Download Run now
INTERFERENCIJA TALASA Java Interferencija valova Download Run now
Talas na žici (HTML5) HTML Valovi na užetu (HTML5) Download Run now
TALAS NA ŽICI Flash Valovi na žici Download Run now

Još uvijek neprevedeno Hrvatski

Preostale simulacije možete prevesti pomoću PhET Translation Utility.