Krefter og bevegelse: Grunnleggende

Krefter og bevegelse: Grunnleggende Skjermbilde Last ned Innbygging
 • Kraft
 • Bevegelse
 • Friksjon
Java Logo Original simulering og oversettelser

Innhold

 • Kraft
 • Bevegelse
 • Friksjon
 • Hastighet
 • Newtons første lov

Beskrivelse

Utforsk kreftene som virker i en tautrekkingskonkurranse, eller når man skal skyve et kjøleskap, en kasse eller en person. Lag en anvendt kraft, og se hvordan den får objekter til å bevege seg. Endre friksjonen, og se hvordan det påvirker bevegelsen til objekter.

Eksempel på læringsmål

 • Finn ut når kreftene er balansert og når de ikke er det.
 • Bestem summen av krefter (netto kraft) som virker på et objekt som er påvirket av mer enn en kraft.
 • Forutsi bevegelsen til et objekt med null netto kraft.
 • Forutsi bevegelsesretningen når det er flere krefter som virker.
Versjon 2.3.16

Lærertips

Last ned lærertips PDF Oversikt over sim-kontroller, modellforenklinger, og innsikt i elevenes tenkning ( PDF ).

Video Primer

Please sign in to watch the video primer

Aktiviteter sendt inn av lærere

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget ble designet av PhET. Trish Loeblein Student - intro
vgs
MC Fysikk
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget ble designet av PhET. Trish Loeblein Student - intro
vgs
Demo
Lekse
Lab
Fysikk
Forces & Motion: Basics HTML5 - Part 2 (Friction) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget ble designet av PhET. Amy Rouinfar & Trish Loeblein Barneskole
vgs
Ungdomsskole
Lab Fysikk
Forces and Motion A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Sarah Borenstein Ungdomsskole Lab Fysikk
Alignment of PhET sims with NGSS Dette bidraget ble designet av PhET. Trish Loeblein updated by Diana López Ungdomsskole
vgs
Annet Fysikk
Biologi
Geofag
Kjemi
How do PhET simulations fit in my middle school program? Dette bidraget ble designet av PhET. Sarah Borenstein Ungdomsskole Annet Kjemi
Biologi
Geofag
Fysikk
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Dette bidraget ble designet av PhET. Diana López Ungdomsskole
vgs
Annet Fysikk
Biologi
Kjemi
Matematikk
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Dette bidraget ble designet av PhET. Diana López Student - intro
vgs
Annet Kjemi
Fysikk
Matematikk
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Dette bidraget ble designet av PhET. Diana López Barneskole
Ungdomsskole
Demo
Lab
Discuss
Guided
Lekse
Kjemi
Matematikk
Astronomi
Fysikk
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 Dette bidraget ble designet av PhET. Diana López MSc/PhD
Barneskole
Student - avansert
vgs
Ungdomsskole
Student - intro
Lekse
Discuss
Kjemi
Fysikk
Matematikk
Astronomi
Introducción a Fricción Dette bidraget ble designet av PhET. Amy Rouinfar & Trish Loeblein (traducción Diana López) vgs
Student - intro
Guided Fysikk
mesues pjeter gjoka Ungdomsskole Lekse
Discuss
Lab
Fysikk
Mjerenje sile trenja Karmen Prugovečki Ungdomsskole Lekse Fysikk
Kracht en Beweging. Google Quizen Loran de Vries vgs Lab
Remote
Lekse
Fysikk
Werkblad simulatie Kracht & Beweging B.J.A. van der Steenstraeten Ungdomsskole Lekse
Lab
Discuss
MC
Fysikk
Werkblad simulatie kracht en beweging klas 2 Martijn van der Hoff Ungdomsskole Guided Fysikk
Krachten als oorzaak van versnelling en wetten van Newton Rolf Schon Ungdomsskole Lekse
Lab
Fysikk
Newton's Second Law David Wirth Student - intro
vgs
Ungdomsskole
Remote
Lekse
Lab
Fysikk
Matematikk
Forces and Motion Hind Aldah Student - intro Lekse
Lab
Fysikk
PhET Forces Lab Ross Pinkerton, Joanne Roque vgs Remote
Guided
Lab
Fysikk
Games in Net Force Alfonso Navarro vgs
Ungdomsskole
Lekse
Guided
Lab
Remote
Fysikk
Change Your Motion Arlyn DeBruyckere vgs
Student - intro
Remote
Lab
Fysikk
Experimenting with forces (CER) Joshua Kraus vgs Remote
Guided
Discuss
MC
Fysikk
Annet
Video: Self-paced learning on Newton's Second Law Louis Wong vgs
Barneskole
Ungdomsskole
Guided
Remote
Lekse
Lab
Fysikk
Video: Self-paced learning on Newton's First Law Louis Wong Ungdomsskole
vgs
Barneskole
Guided
Lab
Lekse
Remote
Fysikk
Lab 3 - Force and Motion Felix Ramos Student - intro Lab Fysikk
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer Ungdomsskole
vgs
Annet Biologi
Fysikk
Kjemi
Newton's 1st & 2nd Laws JanaLee Moses Ungdomsskole Lekse
Guided
Remote
Lab
Fysikk
Net force Juan Carlos Fajardo Ungdomsskole Lab Fysikk
Calculating the Acceleration Dr Akhlaq Ahmad Ungdomsskole
Student - intro
Student - avansert
vgs
Lekse
Demo
Lab
Fysikk
Matematikk
Annet
Friction Investigation mary kubat Barneskole Lab Fysikk
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani vgs Annet Fysikk
Forces and Motion with Friction Group Activity Andrew Pawl vgs
Student - intro
Guided
Discuss
Fysikk
Forces and Newton's Laws Review Scott Clements vgs Guided Fysikk
Force and Acceleration Russ Haynes Ungdomsskole Lekse
Lab
Fysikk
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner vgs Annet Fysikk
Newton's Second Law of Motion Leah L. Lecerio Ungdomsskole
vgs
Annet Fysikk
Friction Quantitative Lab Steve Banasiak vgs Lab
Guided
Fysikk
Investigation Bruce Spurrell Ungdomsskole
vgs
Lekse
Guided
Lab
Fysikk
How does mass effect the speed of a forced object? Marley Carhart Barneskole Lekse
Lab
Guided
Fysikk
Balanced and Unbalanced Forces - What Causes Acceleration Jeremy Lessard Ungdomsskole Lab
Guided
Fysikk
Dynamics (Gr11) Unit End Exploration John Mohr vgs
Student - intro
Lekse
Guided
Demo
Fysikk
Applied Forces and Friction and a Review of Newton's 1st and 2nd Law Scott Clements vgs Guided Fysikk
Modeling Paradigm Lab- 2nd Law Tom Erekson vgs Lab Fysikk
Student Guide for PhET - Forces Motion in html5 Brian Libby vgs
Ungdomsskole
Lekse
Guided
Fysikk
Forces and Free Body Diagram Lab Kara Quinlan vgs Lab
Guided
Fysikk
Introduction to Forces and Newton's Laws Michael Pennisi vgs Lab Fysikk
Pushing Things Around Dean Baird vgs Lab Fysikk
Forces and Motion Raquelyn Maglinao and Faye Nathalie Montes Ungdomsskole Lab Fysikk
Force and Motion Basics - Second grade Anne Mason Barneskole Lab Fysikk
Kinematics Wang Yunhe vgs Lab Fysikk
Moodle et PhetColorado Claude Divoux vgs MC
Guided
Lab
Kjemi
Fysikk
Introdução as Leis de Newton Dyekson Oliveira Sousa Nascimento, Francisco Carlos de Oliveira Júnior, Letícia Pimentel Ximenes, Stefani Aparecida Felício, Sthephany de Castro Ruivo Ungdomsskole Discuss
Remote
Guided
Demo
Fysikk
Força e movimento Patrícia Oliveira Ungdomsskole Remote
Lekse
Fysikk
Gamificação da Força e movimento Darkson F. Costa; José M. V. Gomes; Dommenike M. Silva; Gilvandenys L. Sales. Ungdomsskole
vgs
Student - intro
Lab
Guided
Fysikk
Atividade de Força e Movimento Darkson F. Costa, Jeirla A.Monteiro, Gilvandenys L. Sales Ungdomsskole Discuss
Lab
Fysikk
Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton Cremilson Souza vgs Guided Fysikk
Forças e movimento: Noções Básicas Geraldo Peres; Sérgio Terres Viana; Pedro Henrique Ferreira; Vivian Bonow vgs
Ungdomsskole
Discuss
Demo
Fysikk
Força, Massa e Aceleração (Básico) no OA "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales vgs
Annet
Guided
Annet
Lekse
Matematikk
Fysikk
Annet
Atividades sobre o movimento dos corpos Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales vgs
Ungdomsskole
Annet
Lekse
Annet
Guided
Discuss
Annet
Matematikk
Geofag
Fysikk
Dinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Annet
vgs
Ungdomsskole
MSc/PhD
Student - avansert
Annet
Lab
Lekse
Guided
Fysikk
Geofag
Annet
Cinemática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Ungdomsskole
Annet
vgs
Student - intro
Annet
Guided
Lab
Demo
Lekse
Geofag
Annet
Fysikk
Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales vgs
Annet
Ungdomsskole
Annet
Lekse
Guided
Annet
Fysikk
Geofag
Matematikk
Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Ungdomsskole
vgs
Annet
Guided
Annet
Lekse
Annet
Geofag
Fysikk
Matematikk
2ª Lei de Newton e Força de Atrito no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Ungdomsskole
vgs
Lekse
Guided
Annet
Matematikk
Annet
Geofag
Fysikk
Impulso no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales vgs
Ungdomsskole
Annet
Guided
Lekse
Annet
Geofag
Annet
Fysikk
Matematikk
Leis de Newton e Movimento Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Annet
Ungdomsskole
vgs
MC
Guided
Lekse
Annet
Matematikk
Fysikk
Geofag
Força de Atrito Darkson Fernandes da Costa, Gilvandenys Leite Sales vgs
Student - intro
Lab Fysikk
Hoja de Trabajo-Fuerzas y Movimiento Maria Guadalupe Barajas vgs Guided
Remote
Lekse
Lab
Fysikk
UNIDAD1 S4 L11 Suma de fuerzas colineales FRANCISCO CRUZ CANTU vgs Lab Fysikk
Fuerza de Rozamiento walter Manuel Trujillo Yaipen Annet
Student - avansert
MSc/PhD
Lab
MC
Annet
Guided
Matematikk
Fysikk
Annet
Fuerza y Movimiento Sarah Borenstein (Traducción Mayra Tavares) Ungdomsskole Lab Fysikk
Laboratorio de Dinamica lineal walter Manuel Trujillo Yaipen Student - avansert
Annet
Student - intro
Discuss
Remote
MC
Lab
Guided
Fysikk
Matematikk
Guia de trabajo - Fuerza y Movimiento: Intro Julio César Páez Garcia - Maria Camila Llorente Castro Barneskole Guided Fysikk
LEYES DE NEWTON Y FUERZAS DE ROZAMIENTO Pedro Salgado Student - intro
vgs
Lab
Lekse
Guided
Fysikk
Kjemi
Laboratorio Segunda Ley de Newton José Darío Porto Ungdomsskole Lab
Lekse
Fysikk
Actividad para formalizar el Primer Principio de Newton y el concepto de Inercia, basada en predicciones Carla Hernández Ungdomsskole
vgs
Demo
Guided
Fysikk

Språk Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Forcat dhe lëvizja: Bazat
Arabic (Saudi Arabia) All العربية (السعودية) Download Run now مبادئ القوة و الحركة
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Qüvvələr və hərəkət
Basque All Euskara Download Run now Indarrak eta higidura: oinarriak
Belarusian All беларускі Download Run now Сілы і рух: Асновы
Bosnian All Bosanski Download Run now Sile i kretanje - Osnove
Bulgarian All български Download Run now Действие на силите и движение
Catalan All català Download Run now Les forces i el moviment. Nivell bàsic
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 力和运动:基础
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Forces and Motion:Basics_力和運動:基礎
Croatian All hrvatski Download Run now Sile i gibanje: Osnove
Czech All čeština Download Run now Síly a pohyb: základy
Danish All Dansk Download Run now Kræfter og bevægelse: Basis
Dutch All Nederlands Download Run now Kracht en beweging: eenvoudig
English All English Download Run now Forces and Motion: Basics
Estonian All Eesti Download Run now Jõud ja liikumine: algtõed
Finnish All suomi Download Run now Voimat ja liike: perusteet
French All français Download Run now Forces et mouvement : les bases
Gallegan All Gallegan Download Run now Forzase movemento: Inicial
Georgian All ქართული Download Run now ძალა და მოძრაობა 1
German All Deutsch Download Run now Kräfte und Bewegung: Grundlagen
Greek All Ελληνικά Download Run now Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά
Gujarati All Gujarati Download Run now બળ અને ગતિ: બેઝિક્સ- Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now כוחות ותנועה: הבסיס
Hindi All हिंदी Download Run now बल तथा गति : मूल बातें 
Hungarian All magyar Download Run now Erők és mozgás - alapok
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Gaya dan Gerak : Dasar
Irish All Gaeilge Download Run now Fórsaí agus Gluaisne: Buneolas
Italian All italiano Download Run now Forze e moto: le basi
Japanese All 日本語 Download Run now 力と運動: ベーシック
Kannada All Kannada Download Run now ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆ
Kazakh All Kazakh Download Run now Forces and Motion: Basics
Korean All 한국어 Download Run now 힘과 운동: 기초
Lao All Lao Download Run now ຄວາມແຮງ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່: ພື້ນຖານ
Latvian All Latviešu Download Run now Spēki un kustība: Pamati
Macedonian All македонски Download Run now Сили и движење - Основи
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Daya dan Gerakan: Asas
Malayalam All Malayalam Download Run now ബലവും ചലനവും : അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങള്‍
Maori All Maori Download Run now Ngā Tōpana me te Nekehanga: Hei Tīmatanga
Marathi All मराठी Download Run now बल आणि गती : प्राथमिक
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Динамикийн үндэс
Oriya All Oriya Download Run now ବଳ ଓ ଗତି : ମୌଳିକ ଧାରଣା
Persian All فارسی Download Run now آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه
Polish All polski Download Run now Siły i ruch: Podstawy
Portuguese All português Download Run now Forças e Movimento: Noções Básicas
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Forças e Movimento: Noções Básicas Last ned lærertips PDF
Romanian All română Download Run now Forțe și mișcare - noțiuni de bază
Russian All русский Download Run now Силы и движение: основы
Serbian All Српски Download Run now Силе и кретање - Основе
Sinhalese All Sinhalese Download Run now බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු
Slovak All Slovenčina Download Run now Sila a pohyb: základy
Slovenian All Slovenščina Download Run now Vzporedne sile
Spanish All español Download Run now Fuerzas y Movimiento: Intro Last ned lærertips PDF
Spanish (Mexico) All español (México) Download Run now Fuerzas y Movimiento: Intro Last ned lærertips PDF
Spanish (Peru) All español (Perú) Download Run now Fuerzas y Movimiento:Fundamentos
Spanish (Spain) All español (España) Download Run now Fuerzas y movimiento: Fundamentos
Swedish All svenska Download Run now Kraft och rörelse: Grunder
Tamil All Tamil Download Run now விசைகளும் அசைவும்:  அடிப்படைகள்
Telugu All Telugu Download Run now బలాలు మరియు చలనం: ప్రాథమికాంశాలు; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Thai All ไทย Download Run now แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน
Tibetan All Tibetan Download Run now ཤུགས་དང་གཡོ་འགུལ།
Turkish All Türkçe Download Run now Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler
Ukrainian All українська Download Run now Сили і рух: Основи Last ned lærertips PDF
Urdu All Urdu Download Run now قوت اور حرکت : بنیادی باتیں
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Lực và chuyển động: Phần cơ bản
Welsh All Welsh Download Run now Grymoedd a Mudiant : sylfaenol

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Designteam Tredjepartsbiblioteker Takk til
 • Noah Podolefsky (lead)
 • Sam Reid (developer)
 • Patricia Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Tween-r12.js