Sumo Simulator!


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Sumo Simulator!
Beskrivelse This activity demonstrates the conservation of momentum using
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Conservation of Momentum, Mass, Momentum, Velocity
Simuleringer Collision Lab (HTML5)


Forfattere McIntyre McIntyre
Skole / Organisasjon Vine Academy
Lastet opp 11.01.23
Oppdatert 11.01.23