Lab: Gas Laws Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Lab: Gas Laws Simulation
Beskrivelse NGSS lesson: Students use the simulation to learn about gas laws and complete a lab report based on CER: Claim, Evidence, Reasoning. AVID approach is utilized.
Emne Fysikk, Geofag, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord gas laws
Simuleringer Introduksjon til gasslover (HTML5)


Forfattere Abbe Kya
Skole / Organisasjon Santiago High School
Lastet opp 01.07.22
Oppdatert 01.07.22