Photoelectric effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Photoelectric effect
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord kinetic energy, photoelectron, stopping voltage
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere Bruce Spurrell
Skole / Organisasjon NLESD
Lastet opp 06.05.21
Oppdatert 06.05.21