Charges & Fields PhET Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Charges & Fields PhET Lab
Beskrivelse Exercise asks students to recreate fields observed in the PhET from single- and two-point charges inviting them to develop and understanding of the vector field nature of electric fields and to initiate the connection to electric potential scalar values.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord electric charge, electric fields, electric potential
Simuleringer Ladninger og Felt (HTML5)


Forfattere Steve Stern
Skole / Organisasjon West Aurora High School
Lastet opp 08.03.21
Oppdatert 08.03.21