Coulomb's Law Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Coulomb's Law Lab
Beskrivelse A lab exercise to understand the Coulomb Force law. The objective of this lab is to find the Coulomb Constant "k".
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Annet, Mastergrad og doktorgradsnivå, Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Augustin de Coulomb, Coulomb, Coulomb's Law, Coulomb Constant, Coulomb Force Law, electrostatic force, k
Simuleringer Coulombs Lov (HTML5)


Forfattere Patrice Edwards
Skole / Organisasjon College of Coastal Georgia
Lastet opp 12.01.21
Oppdatert 12.01.21