Lab: PhET Build an Atom


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Lab: PhET Build an Atom
Beskrivelse This self-guided activity introduces students to the basic concepts of atomic structure. They are exposed to ideas around isotopes, ions, and how atoms can be constructed. Also, student learn about isotope symbols and names for isotopes.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord atom, atomic, atomic number, charge, electron, element, ion, isotope, isotope symbol, mass, mass number, number, structure, symbol
Simuleringer Bygg et atom (HTML5), Bygg et atom


Forfattere Aaron Keller
Skole / Organisasjon Scarborough High School
Lastet opp 04.12.20
Oppdatert 04.12.20