Projectile motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile motion
Beskrivelse This lab report explains the concept of projectile motion.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord projectile motion
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere Maitha Majjan
Skole / Organisasjon maitha majjan
Lastet opp 02.12.20
Oppdatert 02.12.20