projectile motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel projectile motion
Beskrivelse The aim of this report is to check the relation between the range and, consequently, the angle of the projectile with and without air resistance, in the same way as the maximum height. In addition, a projectile motion inside the XY-plane may be a two-dimensional motion.
Emne Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor)
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Range, acceleration, angle, height, projectile motion, time, velocity
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere Maryam alzaabi
Skole / Organisasjon university of Sharjah
Lastet opp 30.11.20
Oppdatert 30.11.20